Amiszowie w Polsce

amiszowie w Polsce

Spis treści

Od prawie 30 lat w Polsce mieszka jedyna rodzina amiszów – Anita i Jakub Martinowie. Amisze to konserwatywna wspólnota chrześcijańska, która nie akceptuje nowoczesnej techniki. W Stanach Zjednoczonych żyją w odizolowanych wspólnotach, zajmując się głównie rolnictwem i rzemiosłem. Martinowie mieszkają wraz z siódemką dzieci na wsi pod Janowem Lubelskim. Ich dzieci nigdy nie chodziły do szkoły, a edukuje je w domu Anita. Rodzina żyje z gospodarstwa, w którym hodują m.in. krowy, konia, króliki, kury, kaczki oraz z rolnictwa, uprawiając m.in. zboże i warzywa. Martinowie posiadają internet, ale nie mają telewizji ani radia. Swoje życie opierają na codziennym czytaniu Pisma Świętego.

Kluczowe wnioski

  • Amisze w Polsce stanowią bardzo nieliczną grupę – jedyną reprezentuje tu rodzina Martinów.
  • Rodzina Martinów nie należy do najbardziej konserwatywnej grupy amiszów i w pewnym stopniu zaadaptowała się do życia w Polsce.
  • Amisze w Polsce wciąż żyją według tradycyjnych zasad, kultywując swoje religijne tradycje i dbając o ich przekazywanie.
  • Choć liczba amiszów w naszym kraju jest znikoma, ich społeczność wpisuje się w różnorodność kulturową Polski.
  • Amisze w Polsce stanowią przykład adaptacji tradycyjnej społeczności do współczesnej rzeczywistości.

Kim są amisze?

Amisze są chrześcijańską wspólnotą protestancką, konserwatywnym odłamem anabaptystów, wywodzącą się ze Szwajcarii. Ich założycielem był biskup menonicki Jakub Amman, który w 1693 roku doprowadził do secesji swoich zwolenników ze wspólnoty szwajcarskich mennonitów. Większe wspólnoty amiszów można spotkać głównie na rolniczych obszarach amerykańskich stanów oraz kanadyjskiej prowincji Ontario, a także w Ameryce Środkowej. Szacuje się, że w Ameryce Północnej cała społeczność amiszów liczy ponad 330 tysięcy wyznawców. W Europie, skąd się wywodzą, nie istnieją obecnie wspólnoty amiszów.

Pochodzenie Główne regiony Liczebność
Szwajcaria Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka Środkowa ponad 330 tysięcy wyznawców w Ameryce Północnej

Życie codzienne amiszów w Polsce

Jedyna rodzina amiszów w Polsce, państwo Anita i Jakub Martinowie, mieszka w gminie Dębie Wielkie, w województwie mazowieckim. Martinowie nie należą do grupy najbardziej konserwatywnej amiszów – posiadają samochód, korzystają z elektryczności, mają pralkę i telefon komórkowy, choć nie mają telewizora. Pani Anita uczy same swoje dzieci po angielsku, z podręczników przygotowanych dla amiszów mieszkających w USA. Żyją w bardzo skromny sposób, nie kupując niczego, co nie jest im niezbędne. Pan Jakub sam zbudował dom, warsztat stolarski i stodołę, zajmuje się stolarką i gospodarstwem, a pani Anita spędza dzień na wykonywaniu wielu domowych obowiązków.

Choć Martinowie korzystają z niektórych nowoczesnych technologii, ich życie codzienne w dużej mierze opiera się na tradycyjnych wartościach religijnych i zwyczajach amiszów. Dbają o edukację swoich dzieci w domu, a także o kultywowanie kontaktów ze społecznością amiszów poza Polską.

Rodzina Martinów Typowy amisz
Posiadają samochód, pralkę i telefon komórkowy Odrzucają nowoczesne technologie, korzystają tylko z tego, co sami wytworzą
Dzieci uczą się w domu z amerykańskich podręczników Edukacja tylko w szkołach prowadzonych przez wspólnotę, do 14 roku życia
Częściowo zaadaptowali się do życia w Polsce Żyją w izolacji, niezależni od otaczającego świata

Choć rodzina Martinów nie jest przedstawicielem najbardziej konserwatywnej grupy amiszów, ich styl życia wciąż w dużej mierze opiera się na tradycyjnych wartościach religijnych i zwyczajach tej społeczności. Nieustannie dążą do zachowania swojej odrębności kulturowej, nawet w obliczu zmian cywilizacyjnych zachodzących w otaczającym ich polskim społeczeństwie.

Tradycje i obyczaje amiszów

Życie amiszów jest szczegółowo opisane w “Ordnung” – zbiorze praw i zasad, które regulują wszelkie aspekty ich codzienności. Amisze nie akceptują nowoczesnej technologii, nie korzystają z elektryczności, samochodów, telewizji czy innych nowoczesnych wynalazków. Mężczyźni zapuszczają długie brody, a kobiety zakładają skromne, długie sukienki i chustki na głowach.

Amiskie dzieci kończą edukację w wieku 14 lat, ucząc się wyłącznie w szkołach prowadzonych przez wspólnotę. Mężczyźni wychowywani są na rolników lub cieślów, a kobiety zajmują się domem. Amisze starają się kupować tylko te produkty, których nie są w stanie wytworzyć sami.

amiszowie w Polsce – przystosowanie do życia

Gdy rodzina Martinów przyjechała do Polski 25 lat temu, nie znali języka polskiego. Dziś cała rodzina płynnie mówi po polsku. Martinowie nie należą do najbardziej konserwatywnej grupy amiszów – posiadają samochód, korzystają z elektryczności i telefonu, choć nie mają telewizji. Żyją w bardzo skromny sposób, sami budują domy i zajmują się gospodarstwem oraz rękodziełem. Pani Anita uczy dzieci w domu, korzystając z podręczników przygotowanych dla amiszów w Stanach Zjednoczonych. Rodzina Martinów jest pozostałością po nieudanej próbie osadnictwa amiszów w Polsce w latach 90. XX wieku.

Choć amisze w Polsce stanowią nieliczną grupę, rodzina Martinów z powodzeniem zaadaptowała się do życia w naszym kraju. Pomimo zachowania wielu tradycyjnych zasad, potrafili oni zintegrować się ze społeczeństwem, między innymi poprzez naukę języka polskiego oraz wprowadzenie niektórych nowoczesnych technologii do swojego codziennego życia. Ich kontakty z zewnętrzem i edukacja domowa pokazują, że amisze w Polsce, choć odrębni, potrafią odnaleźć się w polskiej rzeczywistości.

Amisze a polska rzeczywistość

Polski amisz, Jakub Martin, przyznaje, że zmiany cywilizacyjne w Polsce poszły zarówno w dobrym, jak i złym kierunku. Jego zdaniem na Zachodzie zmiany te poszły w o wiele szybszym tempie i niewłaściwym kierunku. Jakub uważa jednak, że w Polsce “nie jest jeszcze aż tak źle” – Kościół katolicki jest mocny i głosi tradycyjne wartości.

Amisze w Polsce stanowią bardzo nieliczną grupę i wiele osób nie ma o nich żadnej wiedzy. Choć próbowano sprowadzić więcej rodzin amiszów do Polski, udało się to jedynie państwu Martinom, którzy z czasem zaadaptowali się do życia w naszym kraju.

Wniosek

Amisze w Polsce stanowią bardzo nieliczną grupę – jedyną reprezentuje tu rodzina Martinów, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych 25 lat temu. Choć początkowo plany osadnictwa zakładały sprowadzenie przynajmniej kilku rodzin, ostatecznie udało się to tylko Martinom. Rodzina ta nie należy do najbardziej konserwatywnej grupy amiszów i w pewnym stopniu zaadaptowała się do życia w Polsce, nabywając takie udogodnienia jak samochód, elektryczność czy telefon.

Mimo to, amisze w Polsce wciąż żyją według tradycyjnych zasad, kultywując swoje religijne tradycje i dbając o przekazywanie ich kolejnym pokoleniom. Choć liczba amiszów w naszym kraju jest znikoma, ich społeczność, choć odrębna, wpisuje się w różnorodność kulturową Polski.

Choć adaptacja rodziny Martinów do współczesnej rzeczywistości w Polsce jest widoczna, amisze pozostają grupą silnie przywiązaną do swoich tradycji i religii. Ich obecność, choć nieliczna, wzbogaca kulturową mozaikę naszego kraju.

FAQ

Gdzie w Polsce mieszkają amisze?

Jedyna rodzina amiszów w Polsce to państwo Anita i Jakub Martinowie, którzy mieszkają w gminie Dębie Wielkie, w województwie mazowieckim.

Jaki jest styl życia amiszów w Polsce?

Martinowie, jako jedyna rodzina amiszów w Polsce, nie należą do najbardziej konserwatywnej grupy. Posiadają samochód, korzystają z elektryczności i telefonu, choć nie mają telewizji. Żyją w bardzo skromny sposób, sami budując domy, zajmując się gospodarstwem oraz rzemiosłem.

Jak amisze w Polsce edukują swoje dzieci?

Dzieci amiszów w Polsce, w tym rodziny Martinów, nie chodzą do szkół, a są edukowane w domu przez rodziców. Pani Anita uczy swoje dzieci po angielsku, korzystając z podręczników przygotowanych dla amiszów w Stanach Zjednoczonych.

Jakie są tradycje i obyczaje amiszów?

Amisze w Polsce, podobnie jak w innych miejscach, żyją według szczegółowych zasad zawartych w “Ordnung” – zbiorze praw i zasad regulujących ich codzienne życie. Mężczyźni noszą długie brody, a kobiety skromne, długie sukienki i chustki na głowach. Amiskie dzieci kończą edukację w wieku 14 lat, a mężczyźni wychowywani są na rolników lub cieślów, a kobiety zajmują się domem.

Jak amisze w Polsce przystosowali się do życia w naszym kraju?

Rodzina Martinów, jako jedyni amisze w Polsce, w pewnym stopniu zaadaptowała się do życia w naszym kraju. Choć początkowo nie znali języka polskiego, dziś cała rodzina płynnie nim mówi. Mimo posiadania niektórych udogodnień, takich jak samochód czy telefon, amisze w Polsce wciąż żyją według tradycyjnych zasad, kultywując swoje religijne tradycje.

Jaka jest relacja amiszów w Polsce ze społeczeństwem?

Amisze w Polsce stanowią bardzo nieliczną grupę i wiele osób nie ma o nich żadnej wiedzy. Choć próbowano sprowadzić więcej rodzin amiszów do Polski, udało się to jedynie państwu Martinom. Mimo odrębności, społeczność amiszów wpisuje się w różnorodność kulturową Polski.

Powiązane artykuły