Biegacz Skórzasty

biegacz skórzasty

Spis treści

Biegacz skórzasty (Carabus (Procrustes) coriaceus) to gatunek chrząszcza z rodziny biegaczowatych i podrodziny Carabinae. Jest to jeden z największych biegaczy występujących w Europie, osiągający długość ciała od 26 do 42 mm. Charakteryzuje się matowoczarnym ubarwieniem z pomarszczonymi pokrywami. Biegacz skórzasty jest gatunkiem palearktycznym, występującym na terenie Europy i Azji. W Polsce spotykany jest dość powszechnie, zwłaszcza na południu kraju. Gatunek ten jest aktywny nocą, szczególnie po opadach deszczu, a w okresie letnim ma przerwę w aktywności. Biegacz skórzasty jest chrząszczem drapieżnym, polującym na ślimaki, dżdżownice, owady i padlinę. Jaja składa pojedynczo w małych dołkach w ziemi.

Kluczowe wnioski:

  • Biegacz skórzasty to jeden z największych przedstawicieli rodziny biegaczowatych w Europie.
  • Gatunek ten charakteryzuje się matowoczarnym ubarwieniem i pomarszczonymi pokrywami.
  • Biegacz skórzasty występuje na terenie Europy i Azji, a w Polsce jest dość powszechny.
  • Jest on chrząszczem drapieżnym, polującym na ślimaki, dżdżownice, owady i padlinę.
  • Samica składa jaja pojedynczo w małych dołkach w ziemi.

Taksonomia i Systematyka Biegacza Skórzastego

Biegacz skórzasty (Carabus (Procrustes) coriaceus) został opisany naukowo w 1758 roku przez Karola Linneusza. Gatunek ten należy do rodziny biegaczowatych (Carabidae), podrodziny Carabinae, plemienia Carabini, podplemienia Carabina i rodzaju Carabus. Wyróżnia się 10 podgatunków tego biegacza, z których w Polsce występują podgatunki C. c. coriaceus oraz C. c. rugifer.

Klasyfikacja Taksonomiczna Poziom
Królestwo Animalia
Typ Arthropoda
Klasa Insecta
Rząd Coleoptera
Rodzina Carabidae
Podrodzina Carabinae
Plemię Carabini
Podplemię Carabina
Rodzaj Carabus
Gatunek Carabus (Procrustes) coriaceus

Charakterystyka Fizyczna Biegacza Skórzastego

Biegacz skórzasty (Carabus (Procrustes) coriaceus) to jeden z największych przedstawicieli rodziny biegaczowatych w Europie. Osiąga długość ciała od 26 do 42 mm, co czyni go drugim co do wielkości europejskim biegaczem (największy jest biegacz olbrzymi). Charakteryzuje się matowoczarnym ubarwieniem ciała z pomarszczonymi pokrywami, przypominającymi grubo wyprawioną skórę (stąd nazwa).

Głowa i przedplecze biegacza skórzastego są punktowane, a boczna krawędź przedplecza pozbawiona jest szczecinek. Ta unikalna morfologia wraz z wyraźnym urzeźbieniem pokryw nadają temu gatunkowi charakterystyczny wygląd.

Cecha Opis
Rozmiar 26-42 mm długości ciała
Ubarwienie Matowoczarne
Pokrywy Pomarszczone, przypominające skórę
Głowa i przedplecze Punktowane, boczna krawędź przedplecza bez szczecinek

Dzięki swoim imponującym rozmiarom, unikalnej morfologii i charakterystycznemu ubarwieniu, biegacz skórzasty wyróżnia się spośród innych przedstawicieli rodziny biegaczowatych występujących w Europie.

Biegacz Skórzasty – Biologia i Ekologia

Biegacz skórzasty jest aktywny nocą, szczególnie po opadach deszczu. W okresie letnim (czerwiec-lipiec) ma przerwę w aktywności, a ponownie można go zaobserwować w sierpniu i wrześniu. Jest to chrząszcz drapieżny, który poluje, biegnąc po ziemi. Ofiarę oblewa sokami trawiennymi, a następnie wysysa jej nadtrawione tkanki. Te soki trawienne mogą również służyć mu jako ciecz obronna, którą potrafi wystrzykiwać na odległość do 1 m.

Samica biegacza skórzastego składa jaja pojedynczo w małych dołkach w ziemi, a drapieżne larwy rozwijają się w wierzchniej warstwie gleby. Biegacz skórzasty jest ważnym elementem ekosystemu, kontrolując populacje szkodników roślin, takich jak ślimaki, dżdżownice czy gąsienice.

Siedliska Naturalne i Występowanie Biegacza Skórzastego

Biegacz skórzasty to gatunek, który zamieszkuje lasy liściaste i mieszane, preferując te nieco suchsze. Rzadko można go spotkać w ogrodach, a jego występowanie jest coraz bardziej ograniczone, gdyż w wielu rejonach całkowicie wyginął.

Biegacz skórzasty jest gatunkiem palearktycznym, czyli występuje na obszarze Europy i Azji. W Europie jest notowany m.in. z Albanii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy i Włoch.

Niestety, biegacz skórzasty staje się coraz rzadszym owadem, a w niektórych regionach całkowicie znikł. Przyczyną tego może być zmiana siedlisk, spadek różnorodności biologicznej czy presja ze strony człowieka. Ochrona i zachowanie populacji tego gatunku jest ważne dla utrzymania równowagi w ekosystemach, w których występuje.

Znaczenie Ekologiczne i Ochrona Gatunku

Biegacz skórzasty odgrywa kluczową rolę ekologiczną jako drapieżnik, eliminując szkodniki roślin, takie jak ślimaki, dżdżownice czy gąsienice. Jest to ważny gatunek, pomagający zachować równowagę w ekosystemach, w których występuje. W Polsce biegacz skórzasty jest objęty częściową ochroną gatunkową, co pokazuje jego istotne znaczenie.

Niestety, biegacz skórzasty staje się coraz rzadszy i w wielu rejonach całkowicie wyginął. Zagrożeniem dla tego gatunku mogą być między innymi zmiany siedliskowe, spadek różnorodności biologicznej oraz presja ze strony człowieka. Dlatego ochrona i zachowanie populacji biegacza skórzastego jest niezwykle ważna dla utrzymania równowagi ekosystemów, w których występuje.

W celu ochrony biegacza skórzastego kluczowe jest przeciwdziałanie czynnikom zagrażającym jego populacjom, takim jak:

  • Zachowanie i ochrona naturalnych siedlisk, w których występuje
  • Ograniczenie presji człowieka, np. poprzez odpowiednie gospodarowanie na terenach leśnych
  • Edukacja społeczna na temat znaczenia tego owada dla ekosystemów
  • Monitoring stanu populacji i podejmowanie działań ochronnych w razie potrzeby

Tylko kompleksowe podejście do ochrony biegacza skórzastego zapewni przetrwanie tego ważnego gatunku owada w Polsce i innych krajach Europy, gdzie występuje. Jego ochrona to gwarancja zachowania równowagi w ekosystemach, w których odgrywa kluczową rolę.

Wniosek

Biegacz skórzasty to fascynujący i ważny gatunek chrząszcza z rodziny biegaczowatych, występujący na terenie Europy i Azji. Jego największe osobniki osiągają długość do 42 mm, czyniąc go drugim co do wielkości europejskim biegaczem. Charakterystyczna dla tego gatunku jest matowoczarna barwa ciała z pomarszczonymi pokrywami.

Biegacz skórzasty jest chrząszczem drapieżnym, odgrywającym kluczową rolę ekologiczną w eliminowaniu szkodników roślin. Niestety, gatunek ten staje się coraz rzadszy i w wielu rejonach całkowicie wyginął, co stanowi poważne zagrożenie dla równowagi ekosystemów. Ochrona i zachowanie populacji biegacza skórzastego jest zatem niezwykle ważna.

Kluczowe znaczenie ma także rozpoznawanie i badanie tej fascynującej grupy owadów, jaką są biegaczowate, w celu lepszego zrozumienia ich roli w środowisku oraz podjęcia odpowiednich działań ochronnych. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że biegacz skórzasty oraz inne cenne gatunki chrząszczy będą mogły nadal odgrywać swoje kluczowe funkcje ekologiczne.

FAQ

Czym jest biegacz skórzasty?

Biegacz skórzasty (Carabus (Procrustes) coriaceus) to gatunek chrząszcza z rodziny biegaczowatych i podrodziny Carabinae. Jest to jeden z największych biegaczy występujących w Europie, osiągający długość ciała od 26 do 42 mm. Charakteryzuje się matowoczarnym ubarwieniem z pomarszczonymi pokrywami.

Gdzie występuje biegacz skórzasty?

Biegacz skórzasty jest gatunkiem palearktycznym, występującym na terenie Europy i Azji. W Polsce spotykany jest dość powszechnie, zwłaszcza na południu kraju.

Jakie są cechy fizyczne biegacza skórzastego?

Biegacz skórzasty to jeden z największych przedstawicieli rodziny biegaczowatych w Europie. Charakteryzuje się matowoczarnym ubarwieniem ciała z pomarszczonymi pokrywami, przypominającymi grubo wyprawioną skórę. Głowa i przedplecze są punktowane, a boczna krawędź przedplecza pozbawiona jest szczecinek.

Jak żyje i zachowuje się biegacz skórzasty?

Biegacz skórzasty jest aktywny nocą, szczególnie po opadach deszczu. W okresie letnim ma przerwę w aktywności. Jest to chrząszcz drapieżny, który poluje, biegnąc po ziemi. Ofiarę oblewa sokami trawiennymi, a następnie wysysa jej nadtrawione tkanki. Samica biegacza skórzastego składa jaja pojedynczo w małych dołkach w ziemi, a drapieżne larwy rozwijają się w wierzchniej warstwie gleby.

Jakie siedliska preferuje biegacz skórzasty?

Biegacz skórzasty zamieszkuje lasy liściaste i mieszane, a także nieużytki. Rzadko spotykany jest w ogrodach. Preferuje lasy dość suche.

Jaka jest rola ekologiczna biegacza skórzastego?

Biegacz skórzasty odgrywa ważną rolę ekologiczną jako drapieżnik, eliminując szkodniki roślin, takie jak ślimaki, dżdżownice czy gąsienice. W Polsce gatunek ten jest objęty częściową ochroną gatunkową.

Jakie są zagrożenia dla biegacza skórzastego?

Niestety, biegacz skórzasty staje się coraz rzadszy i w wielu rejonach całkowicie wyginął. Zagrożeniem dla tego gatunku mogą być m.in. zmiany siedliskowe, spadek różnorodności biologicznej oraz presja ze strony człowieka. Ochrona i zachowanie populacji biegacza skórzastego jest ważna dla utrzymania równowagi ekosystemów, w których występuje.

Powiązane artykuły