Wstęgor Królewski

wstęgor królewski

Spis treści

Wstęgor królewski (Regalecus glesne) to gatunek dużej, morskiej ryby strojnikokształtnej z rodziny Regalecidae. Jest zwierzęciem kosmopolitycznym, występującym w wodach Oceanu Indyjskiego, Pacyfiku, Atlantyku, Morza Północnego i Śródziemnego. Ryba ta ma zazwyczaj do 8 metrów długości, choć maksymalna potwierdzona długość wynosi 11 m, a istnieje nawet doniesienie o osobniku długości 17 metrów. Maksymalna potwierdzona masa ciała wynosiła 272 kg. Wzdłuż jego wąskiego, taśmowatego, mocno bocznie spłaszczonego ciała ciągnie się płetwa grzbietowa, od głowy do ogona, służąca zarazem wstęgorowi za napęd. Płetwa ta liczy rekordową liczbę ponad 300 promieni, z czego pierwszych kilkanaście jest wysokich i zakończonych ozdobnymi zgrubieniami przypominającymi koronę, stąd geneza nazwy “królewski” lub “król”.

Kluczowe wnioski

  • Wstęgor królewski to fascynująca, morska ryba głębinowa z rodziny Regalecidae.
  • Charakteryzuje się długim, taśmowatym ciałem i rozbudowaną płetwą grzbietową z ozdobnymi zgrubieniami.
  • Jest zwierzęciem kosmopolitycznym, występującym w oceanach na całym świecie.
  • Posiada unikalną cechę autotomii – zdolność do odruchowego odrzucania części ciała.
  • Niewiele wiadomo na temat jego biologii i ekologii, dlatego wymagane są dalsze badania i monitoring tego tajemniczego gatunku.

Co to jest wstęgor królewski?

Wstęgor królewski to gatunek ryby głębinowej z rodziny Regalecidae, wcześniej zaliczanej do wstęgorowatych. Jest jedną z najdłuższych ryb świata. Charakteryzuje się wąskim, taśmowatym, mocno bocznie spłaszczonym ciałem, z płetwą grzbietową ciągnącą się od głowy do ogona. Płetwa ta liczy rekordową liczbę ponad 300 promieni, z czego pierwszych kilkanaście jest wysokich i zakończonych ozdobnymi zgrubieniami, przypominającymi koronę.

Ciało wstęgora jest jasne, srebrzyście połyskujące. Przypuszcza się, że płetwy wstęgora pod wodą mają jaskrawoczerwoną barwę, lecz szybko blakną na świetle. Wstęgor królewski posiada także rzadko spotykaną cechę jaką jest autotomia – zdolność do odruchowego odrzucania części ciała w reakcji na niebezpieczeństwo lub niekorzystne warunki środowiskowe.

Występowanie i siedlisko wstęgora królewskiego

Wstęgor królewski to gatunek kosmopolityczny, występujący w wodach Oceanu Indyjskiego, Pacyfiku, Atlantyku, Morza Północnego i Śródziemnego. Żyje w otwartej toni wodnej, na głębokościach 20–1000 m, zwykle 20–200 m. Czasem pojawia się przy powierzchni, a także znajdowany jest na brzegu, wyrzucony przez morze. Okazjonalnie można zaobserwować dwa osobniki przebywające razem, jednak nigdy więcej niż trzech przedstawicieli tego gatunku pływających wspólnie – brak jest przejawów zachowań stadnych.

Zachowania i odżywianie wstęgora królewskiego

Wstęgor królewski żywi się bezkręgowcami i małymi rybami. Posiada bezzębne wysuwalne szczęki, zdolne do zasysania wody wraz z pokarmem do jamy ustnej, gdzie w długim przełyku drobne skorupiaki, larwy, narybek lub małe rybki są wychwytywane przez szczeciniaste wyrostki filtracyjne przed wypuszczeniem wody przez skrzela i pokrywy skrzelowe.

Większe okazy wstęgorów zaobserwowano żerujące przy powierzchni wody w pozycji pionowej, z głową skierowaną ku górze, utrzymujące się przy pomocy powolnych, falistych ruchów płetwy grzbietowej – prawdopodobnie taka pozycja ułatwia polowanie, gdyż zdobycz może być lepiej widoczna na jasnym tle podświetlonej powierzchni wody.

Rozmnażanie i cykl życiowy

Wstęgory dojrzałość płciową uzyskują w wieku około 14 lat, gdy osiągają długość około 2,4 metrów. Samice składają maksymalnie 500 000 jaj, które – podobnie jak larwy – swobodnie unoszą się w wodzie. Tarło odbywa się zazwyczaj pomiędzy lipcem a grudniem, a zaobserwowano je w różnych regionach oceanów, m.in. w północnym Atlantyku wzdłuż wybrzeży Florydy oraz północnych wybrzeży Ameryki Północnej, w pobliżu Cieśniny Mesyńskiej (Morze Śródziemne), na Oceanie Spokojnym na wschód od Nowej Zelandii, a także na otwartych wodach Oceanu Indyjskiego na zachód od Australii.

Wstęgor królewski przechodzi złożony cykl życiowy, od pelagicznych jaj i larw, aż po dorosłe osobniki zasiedlające głębiny oceanów. Ten niezwykły gatunek ryby wykazuje wiele unikatowych cech adaptacyjnych, dzięki którym może przetrwać w ekstremalnych warunkach środowiska głębinowego.

Wniosek

Wstęgor królewski to niezwykła, fascynująca ryba zamieszkująca oceaniczne głębiny. Dzięki swoim unikalnym cechom morfologicznym, takim jak długie, taśmowate ciało, rozbudowana płetwa grzbietowa czy zdolność do autotomii, wstęgor ten jest przystosowany do życia w ekstremalnych warunkach środowiska głębinowego.

Mimo że jest to gatunek kosmopolityczny, występujący na różnych obszarach oceanów, wciąż stosunkowo mało poznany, a wszelkie informacje o nim opierają się na nielicznych, rzetelnie udokumentowanych obserwacjach. Konieczne są dalsze badania i monitoring tego tajemniczego zwierzęcia, by lepiej zrozumieć jego biologię, ekologię oraz znaczenie w ekosystemach morskich.

Poznanie złożonych cech morfologicznych, behawioralnych i ekologicznych wstęgora królewskiego może dostarczyć cennych informacji na temat funkcjonowania całych ekosystemów głębinowych, a także wskazać na potrzebę ochrony i zrównoważonego gospodarowania tym niezwykłym gatunkiem.

FAQ

Czym jest wstęgor królewski?

Wstęgor królewski (Regalecus glesne) to gatunek dużej, morskiej ryby strojnikokształtnej z rodziny Regalecidae. Jest zwierzęciem kosmopolitycznym, występującym w wodach Oceanu Indyjskiego, Pacyfiku, Atlantyku, Morza Północnego i Śródziemnego. Ryba ta ma zazwyczaj do 8 metrów długości, choć maksymalna potwierdzona długość wynosi 11 m, a istnieje nawet doniesienie o osobniku długości 17 metrów. Maksymalna potwierdzona masa ciała wynosiła 272 kg.

Jak wygląda wstęgor królewski?

Wstęgor królewski to gatunek ryby głębinowej z rodziny Regalecidae, wcześniej zaliczanej do wstęgorowatych. Charakteryzuje się wąskim, taśmowatym, mocno bocznie spłaszczonym ciałem, z płetwą grzbietową ciągnącą się od głowy do ogona. Płetwa ta liczy rekordową liczbę ponad 300 promieni, z czego pierwszych kilkanaście jest wysokich i zakończonych ozdobnymi zgrubieniami, przypominającymi koronę. Ciało wstęgora jest jasne, srebrzyście połyskujące.

Gdzie występuje wstęgor królewski?

Wstęgor królewski to gatunek kosmopolityczny, występujący w wodach Oceanu Indyjskiego, Pacyfiku, Atlantyku, Morza Północnego i Śródziemnego. Żyje w otwartej toni wodnej, na głębokościach 20–1000 m, zwykle 20–200 m. Czasem pojawia się przy powierzchni, a także znajdowany jest na brzegu, wyrzucony przez morze.

Jak się zachowuje i odżywia wstęgor królewski?

Wstęgor królewski żywi się bezkręgowcami i małymi rybami. Posiada bezzębne wysuwalne szczęki, zdolne do zasysania wody wraz z pokarmem do jamy ustnej, gdzie w długim przełyku drobne skorupiaki, larwy, narybek lub małe rybki są wychwytywane przez szczeciniaste wyrostki filtracyjne przed wypuszczeniem wody przez skrzela i pokrywy skrzelowe. Większe okazy wstęgorów zaobserwowano żerujące przy powierzchni wody w pozycji pionowej, z głową skierowaną ku górze, utrzymujące się przy pomocy powolnych, falistych ruchów płetwy grzbietowej.

Jak rozmnażają się i przebiegają cykl życiowy wstęgorów królewskich?

Wstęgory dojrzałość płciową uzyskują w wieku ok. 14 lat (długość 2,4 m). Składają maksymalnie 500 000 jaj, które – podobnie jak i larwy – swobodnie unoszą się w wodzie. Tarło odbywa się zazwyczaj pomiędzy lipcem a grudniem, a zaobserwowano je m.in. w północnym Atlantyku – wzdłuż wybrzeży Florydy oraz wzdłuż północnych wybrzeży Ameryki Północnej, w pobliżu Cieśniny Mesyńskiej (Morze Śródziemne), na Oceanie Spokojnym na wschód od Nowej Zelandii oraz na otwartych wodach Oceanu Indyjskiego na zachód od Australii.

Powiązane artykuły